BA DE

Socijalne posljedice

Posljedice koje silovanje ostavlja na socijalnom planu uključuju kidanje veza između žrtava i zajednice u kojoj žive, socijalnu izolaciju, marginalizaciju i posljedično tome oštećeno emocionalno, socijalno i radno funkcionisanje.

© Copyright - Naš Glas - Sva prava pridržana! - Designed by bikt.ba